Nu erbjuder vi erfarna personalkonsulter

Våra rutinerade konsulter hjälper dig att analysera och optimera verksamhetens organisation och personalplanering utifrån dess särskilda förutsättningar.

 

TIL-Tid personalkonsulter

 

– Tillsammans säkerställer vi att butiken har rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle, säger Henrik Olsson, konsult med mångårig erfarenhet inom dagligvaru- och detaljhandeln.

Efter varuinköp är personalen butikens största årliga investering. Men  allt för ofta läggs för lite resurser på att lösa personalplaneringen på bästa sätt. Det är dock inte konstigt att många butikschefer och motsvarande förbiser möjligheterna att öka verksamhetens lönsamhet.

– Det tar tid, kräver kunskap om lagar och avtal, och därtill måste lösningar på eventuella problem ofta följa en viss ordning för att vara genomförbara och effektiva, förklarar Henrik Olsson.

När verksamheten får en genomlysning för att utveckla organisationen i positivt riktning är det lätt att fastna i både analys- och genomförandefaserna.

– Vi personalkonsulter kan självklart vara en kraftfull support och lotsa verksamheten genom dessa faser fram till resultat, men även hjälpa till att följa upp att insatserna skapar de effekter som butiken vill uppnå, säger Henrik Olsson.

Det gäller att anpassa organisation och personalplanering utifrån de faktorer som påverkar bemanningen inom butiken och dess avdelningar. Om en butik har 5-10 timmar personaltimmar som planeras och utnyttjas ineffektivt under ett års tid, innebär det att cirka 65 000-130 000 kronor investerats felaktigt.

– På sista raden handlar det om att säkerställa att butiken får ut rätt effekt och kundnytta via personalplaneringen och därigenom ökar lönsamheten, avslutar Henrik Olsson.

Är du intresserad av effektiv rådgivning i din verksamhet? Kontakta oss på telefon 010-609 00 10 eller via e-post på adress salj@tiltid.se. För mer information klicka här.

© 2015 SEV Tidsystem AB. Alla rättigheter förbehållna.