5 fördelar med TIL-Tid för handeln

Idag används TIL-Tid i över 1 500 verksamheter – ett kvitto på att lösningen levererar resultat på både kort och lång sikt.

Nöjdare kunder

Budget eller frekvensdata läses in i TIL-Tid så att bemanningen enkelt anpassas efter kundtillströmningen. Då reduceras risken för underbemanning och köer. Det betyder bättre service som i sin tur lyfter försäljningen.

Sänkta kostnader

Eftersom TIL-Tid har automatiska regler för avvikelsehantering och löneberäkning säkerställs att personalplaneringen efterlevs. Då sänks kostnaderna genom jämnare servicegrad och utebliven överbemanning.

Resultatrika prognoser

Nyckeltal och rapporter per avdelning, grupp, kostnadsställe, projekt eller totalt innebär att du i realtid får prognoser på framtida resultat och kostnadsuppföljning bakåt i tiden. Det ger trygghet i ditt företagande.

Minskad administration

Personliga inställningar och vyer innebär ett snabbare arbetssätt. Då TIL-Tid kopplas till lönesystem krävs ingen manuell inmatning av löneunderlag. TIL-Tid frigör därmed administratörernas arbetstid.

Personlig support

Snabb och trevlig support är en självklarhet för oss. Det är också något vi brukar få beröm för: vår kunniga och lösningsorienterade supportavdelning.

 

Läs mer om fördelarna med TIL-Tid

© 2015 SEV Tidsystem AB. Alla rättigheter förbehållna.