Dags för vintertid

Om du kör TIL-Tid Anywhere eller TIL-Tid Online så behöver inte nedanstående inställningar göras. Vi gör det åt dig!

Söndagen den 25 oktober får Sverige vintertid och vi får alla ställa tillbaka klockorna en timme. I TIL-Tid kan du manuellt ställa om till vintertid genom att välja att ”Justera terminalens klocka”, som du hittar under menyvalet Terminalrutiner. Att låta TIL-Tid själv justera klockan genom en schemalagd rutin är en bättre metod än att sköta det manuellt. Terminalens klocka kommer då att justeras mot datorns tid.

 

Gör så här för att skapa en schemalagd rutin för automatisk justering till vintertid:

  1. Gå in under Arkiv/Systemmeny/Terminalinställningar/Schemalagda rutiner. Om du redan har en schemalagd rutin vintertid så visas den under ”Beskrivning”.
  1. Om du inte har en schemalagd rutin för tidsomställning så klickar du på knappen ”Lägg till”. Här lägger du in en beskrivning som passar för den schemalagda rutinen och du talar även om hur ofta du vill att den schemalagda rutinen skall köras.
  1. Vi rekommenderar att du låter rutinen köras varje timme. För att den skall köras en gång i timmen väljer du alternativet ”Var” och skriver sedan 1,00.
  1. Klicka sedan på knappen Terminalrutiner och bocka för ”Ställ terminalens klocka med PC:ns tid”. Du går ur menyvalen genom att klicka på ”Ok”. Klart!

 

Alla inställningar för schemalagda rutiner ska göras på den dator som är satt som server i TIL-Tids miljö. Det är viktigt att serverdatorn för TIL-Tid är igång då den schemalagda rutinen ska köras. Använd med fördel funktionen Arkiv/Gå till inloggningsruta. Genom detta val är TIL-Tid fortfarande igång, men det går inte att komma åt känsliga uppgifter i programmet utan att behöva logga in.

Självklart är du välkommen att ringa till oss på supporten om du har några frågor. Tel. 010-609 00 10

 

© 2015 SEV Tidsystem AB. Alla rättigheter förbehållna.