Den lilla butiken gör stora vinster med TIL-Tid

ICA Nära Bollebygd jobbar målmedvetet med att vara en komplett butik i det mindre formatet. Samtidigt är den ständigt förbättrade personalplaneringen en viktig del i verksamhetens framgångar.

 

Calle Prammefors ICA Nära Bollebygd

 

Orten och kommunen, som är belägen mellan Borås och Göteborg, skiljer sig bokstavligen från många andra ställen. Bollebygd delades från Borås 1995 och har därefter ökat i innevånareantal, i motsats till genomsnittet för mindre kommuner i landet. År 2014 flyttade Calle Prammefors hit för att driva en Ica-butik. Han, som kommer från Alingsås, och familjen, hade tröttnat på Stockholm och fått erbjudandet att ta över en dagligvaruhandel med anor.

– Vår butik hade ägts av samma familj i 102 år verksamheten kan ju sägas vara väl inarbetad, säger Calle Prammefors.

 

När han satte sig och såg över verksamheten hade den 33 miljoner i omsättning. Idag, två år senare, omsätter Ica Nära i Bollebygd 45 miljoner kronor netto. En ökning på drygt 36 procent, med andra ord. Han nämner två faktorer som de största anledningarna till framgångarna.

– Mina största utmaningar är två: den ena är att vara en så komplett butik som möjligt och hela tiden arbeta aktivt med sortimentet för att kunderna ska välja oss. Den andra är personalkostnaderna, förklarar Calle Prammefors.

 

En lyckad metod för att tillgodose kundernas behov av efterfrågade varor är butikens egen Facebook-grupp.

– Det är ett väldigt bra sätt att plocka in varor i sortimentet som kunderna önskar fanns att köpa hos oss. Och vi berättar inte bara att vi fått in varan, utan även var i butiken kunden kan finna den, förklarar Calle Prammefors.

 

Han ser den sociala medietjänsten som en viktig kommunikationskanal för verksamheten, men att den behöver skötas på rätt sätt.

– Det handlar om att föra en god dialog med kunden, inte bara posta marknadsföringsmaterial. Vi får inte missa att svara på frågor från kunderna, helt enkelt, menar Calle Prammefors.

 

Med cirka 9 000 kunder i veckan och generösa öppettider har handlaren en hel del att stå i när det gäller att se till att rätt personal finns på plats på rätt tid.

– Men när jag kom hit så var det penna, papper och pärmar som gällde, så jag sparar extremt mycket administration genom tidsplanera med TIL-Tid, säger Calle Prammefors och fortsätter:

– Medarbetarna är vår största tillgång, men samtidigt en mycket stor kostnad. Därför justerar jag ständigt vår personalplanering så att det blir bra både för personal och för kunder.

 

Handlaren på ICA Nära Bollebygd nämner speciellt spegelplaneringen i TIL-Tid som ett viktigt verktyg för honom, som sköter schemaläggningen själv. Med den kan han pröva olika schemaläggningar och se utfallet utan att behöva göra förändringarna i de aktuella arbetsschemana förrän han är nöjd.

– Jag jämför även försäljningsresultat mot historik, det vill säga faktiskt arbetade timmar i TIL-Tid, för att på så sätt ständigt optimera personalplaneringen, säger Calle Prammefors.

 

Den effektiva tidsplaneringen har gett resultat, vilket också varit nödvändigt med tanke på att verksamheten växt rejält under relativt kort tid.

– Absolut, uppskattningsvis har lönsamheten ökat med 1,2 miljoner kronor från 2014 fram till nu genom jag att använder TIL-Tid, konstaterar Calle Prammefors.

 

För att kunna koncentrera sig på att utveckla butiken använder sig handlaren även av medarbetarportalen TIL-Tid Personal.

– Med den har de anställda alltid aktuella scheman i sina mobiler eller via webben, även när de inte är på plats på jobbet. Det sparar in väldigt mycket administrativ tid, säger Calle Prammefors.

 

Handlaren behöver inte stressa och ringa runt till personalen om det finns lediga arbetspass, vid sjukdom, vab och så vidare. Allt sköts direkt i appen och informationen överförs automatiskt till och från personalplaneringssystemet.

– Vi undviker dessutom den mänskliga faktorn när det gäller sådant som ansökan om ledighet eller viktig information när det gäller vad som händer på arbetsplatsen. Jag får kvittenser på att alla har läst vad jag skickar ut, så vi undviker helt enkelt missförstånd med allt vad det kan innebära, avslutar Calle Prammefors.

 

Butik: ICA Nära Bollebygd
Ort: Bollebygd
Ägare: Calle Prammefors
Antalet medarbetare: 22
Produkter: TIL-Tid, TIL-Tid Personal
Webbadress: https://www.ica.se/butiker/nara/bollebygd/ica-nara-bollebygd-12648/start/

© 2015 SEV Tidsystem AB. Alla rättigheter förbehållna.