Fler fördelar med TIL-Tids passagesystem

Minskar administration

Du kan enkelt och bekvämt hantera allt som rör personalens arbetstidsregistrering och behörighet till dörrpassager i ett enda system från en enda leverantör. Det förenklar det administrativa arbetet och spar tid.

Ger flexibel access

Behörighet till utrymmen kan kopplas till individ- eller grupp. Om en anställd knyts till en kategori, till exempel ”kassapersonal”, får personen access till de områden som hör till den gruppen.

Hanterar avvikelser

Om anställd glömmer att stämpla in kan du även se den faktiska tiden då personen passerat genom personalentrén. Det resulterar allt i en mer korrekt tidrapportering och felaktiga ersättningar för icke arbetad tid minimeras.

Sänker lönekostnader

Det förekommer att personal stämplar in eller ut åt varandra. TIL-Tid hittar de stämplingar där registrering skett före inpassering genom personalentré. Detta minimerar ”fuskstämplingar” vilket sänker lönekostnaderna.

Tryggare dörrlarm

Passagesystemet kan ställas in så att dörrar varnar om de inte stängs. Då säkerställs att inga utvalda dörrar är öppna, vilket ökar säkerheten och tryggheten. Systemet kan även integreras med befintligt larm.

Valfri dörrläsare

Passagesystemet kan användas med olika typer av dörrläsare som beröringsfria RFID-brickor, magnetkort eller läsare med kodstatus. Givetvis kan systemet konfigureras så att enbart kort eller enbart kod räcker för att öppna dörrar medan både kod och kort krävs efter en viss tid.

© 2015 SEV Tidsystem AB. Alla rättigheter förbehållna.