5 fördelar med TIL-Tid för handeln

Idag används TIL-Tid i över 1 600 verksamheter – ett kvitto på att lösningen levererar resultat på både kort och lång sikt.

Sänkta kostnader

Eftersom TIL-Tid har automatiska regler för avvikelsehantering och löneberäkning säkerställs att personalplaneringen efterlevs. Då sänks kostnaderna genom jämnare servicegrad och utebliven överbemanning.

Nöjdare kunder

Budget eller frekvensdata läses in i TIL-Tid så att bemanningen enkelt anpassas efter kundtillströmningen. Då reduceras risken för underbemanning och köer. Det betyder bättre service som i sin tur lyfter försäljningen.

Resultatrika prognoser

Nyckeltal och rapporter per avdelning, grupp, kostnadsställe, projekt eller totalt innebär att du i realtid får prognoser på framtida resultat och kostnadsuppföljning bakåt i tiden. Det ger trygghet i ditt företagande.

Minskad administration

Personliga inställningar och vyer innebär ett snabbare arbetssätt. Då TIL-Tid kopplas till lönesystem krävs ingen manuell inmatning av löneunderlag. TIL-Tid frigör därmed administratörernas arbetstid.

Komplett utbildning

Självklart tillhandahåller vi <kurser> och skräddarsydda <utbildningar> för de medarbetare som ska använda TIL-Tid. Det kan ske hos er, i våra lokaler eller via webben.

här enkelt är det att skaffa TIL-Tid!

 

© 2015 SEV Tidsystem AB. Alla rättigheter förbehållna.