Aktuellt kursutbud

Om du använder TIL-Tid på rätt sätt blir resultatet effektiv tidsplanering och ökad lönsamhet. Därför erbjuder vi utbildningar för verksamheter av olika storlekar och personalantal. Vi kan även specialanpassa kurser utifrån ditt företags särskilda behov och kunskapsnivå. Våra erfarna utbildningskonsulenter är väl insatta i de förutsättningar som gäller för just din bransch och kan svara på alla frågor som uppstår under kursen. Utbildningarna genomförs vanligtvis i Stockholm eller Göteborg, men kan efter önskemål hållas på plats i ditt företags lokaler eller till en konferensanläggning i dess närhet.

Exempel från vårt utbud av utbildningar:

 

Intro TIL-Tid Bas

En kurs för dig som arbetar i en mindre verksamhet där främst TIL-Tids grundfunktioner för tidsredovisning används. Utbildningen genomförs under en heldag mellan klockan 09.00 – 16.00.

 

Introduktionskurs

Den här utbildningen riktar sig till dig som vill kunna använda TIL-Tid på ett effektivt sätt för att få ut maximalt av systemet. Kursen är en endagsutbildning och genomförs mellan klockan 09:00 och 16:00.

Ur innehållet:

– Personalregister
– Personalplanering
– Budget/ ekonomi
– Utskrifter – scheman
– Rätta tider
– Utskrifter – rapporter
– Årsarbetstidshantering
– Lönekörning
– Användarinställningar
– Registervård
– Backup/säkerhetskopiering

 

Anpassade kurser

En utbildning enbart för deltagare från ditt företag. Kursen genomförs i Stockholm eller Göteborg under en halv- eller heldag och anpassas utifrån verksamhetens behov, önskemål och kunskapsnivå. Lunch, för- och eftermiddagsfika ingår.

 

Kurs på plats

En utbildning som genomförs i ditt företags lokaler eller i en konferenslokal i dess närhet. Vi tillhandahåller bärbara datorer som förberetts med anpassat kursinnehåll. Kursen genomförs under en halv- eller heldag och anpassas i förväg utifrån verksamhetens behov, önskningar och kunskapsnivå.

 

Webbutbildning

Vi erbjuder även effektiva webbutbildningar som genomförs via telefon och fjärruppkoppling mot deltagarnas datorer. Kurserna bokas per timme och anpassas i förväg utifrån önskemål och behov.

 

© 2015 SEV Tidsystem AB. Alla rättigheter förbehållna.