Välkommen till oss!

Sedan 1986 har vi i samarbete med våra kunder utvecklat våra produkter. Det har gett oss unika branschkunskaper vilket bidragit till att vi idag har ett ledande system för tidsplanering som innefattar såväl mjuk- som hårdvaror. Vi är helt enkelt stolta över vad vi åstadkommit tillsammans genom att lyssna på dig som använder TIL-Tid i den dagliga verksamheten.

Om du ännu inte är kund hos oss är du extra varmt välkommen. Hör gärna av dig till oss så berättar vi hur du kan effektivisera din tidsplanering och öka verksamhetens lönsamhet.

 

Pia Groundstroem
Pia Groundstroem, vd
SEV Tidsystem AB

 

Några av våra kunder:
TIL-Tid kunder

© 2015 SEV Tidsystem AB. Alla rättigheter förbehållna.