5 steg till bättre behovsplanering

TIL-Tid Behovsplanering är en tilläggsmodul till Sveriges ledande system för effektiv tidsplanering. Tillägget hjälper dig att optimera bemanningen bättre, snabbare och enklare än tidigare så att servicenivån och lönsamheten höjs ytterligare. Låt oss förklara hur.

1. Beställ och installera modulen

När tillägget är installerat i TIL-Tid får systemet utökad funktionalitet. Programmet skapar en länk till befintligt kassasystem så att frekvensdata innehållande transaktioner regelbundet överförs till TIL-Tid. Detta sker automatiskt och kräver ingen manuell hantering.

2. Anpassa funktionerna

Vi hjälper till med att anpassa modulen utifrån din verksamhets förutsättningar, exempelvis ställa in vilka kassatyper som finns i verksamheten och hur de är bemannade. Programmet tar hänsyn till om kassorna är av traditionell typ eller är stationer med exempelvis självscanning.

3. Justera bemanningen

I TIL-Tid omvandlas frekvensdata till grafik som tydligt visar behovet av personal vid olika tider och dagar. En administratör kan nu enkelt jämföra hur den aktuella planeringen matchar verksamhetens behov vid varje givet tillfälle. Bemanningen optimeras sedan snabbt och effektivt, vilket även frigör tid till andra arbetsuppgifter.

4. Höj servicenivån

När TIL-Tid Behovsplanering används minskar risken för överbemanning, vilket inte är produktivt och ökar personalkostnaderna. Programmet hjälper dig att ha rätt antal medarbetare på plats vid rätt tidpunkt. Det innebär att servicenivån till kunderna höjs. Och det kan leda till ökad försäljning.

5. Minska kostnaderna

TIL-Tid Behovsplanering ger ett mycket snabbare och mer detaljerat planeringsunderlag än ackumulerade budget- och försäljningssiffror. Modulen möjliggör med andra ord effektivare personalplanering vilket ger lägre personalkostnader, minskad administration och ökad lönsamhet. Och du får mer tid att fokusera på verksamheten.

 

 

© 2015 SEV Tidsystem AB. Alla rättigheter förbehållna.