7 fördelar med nya TIL-Tid Online!

Vi utvecklar ständigt det ledande systemet för tidsplanering i Sverige i samarbete med våra kunder. Den nya versionen innehåller en rad förändringar som medför viktiga förbättringar för din verksamhet. Låt oss förklara hur.

 1. Vassare plattform

TIL-Tid Online innebär ett avgörande teknikskifte för hela produkten. Från att ha varit baserat på ett program blir tidsplaneringssystemet en egen plattform med tillhörande databas. I praktiken blir TIL-Tid ännu snabbare och säkrare samt enklare att integrera med andra system. TIL-Tid Online är byggt på den senaste tekniken samtidigt som lösningen är välbeprövad.

2. Smidigare teknik

I och med TIL-Tid Online flyttar till en serverplattform öppnas nya framtidssäkra möjligheter. Med TIL-Tid Online är det möjligt att ansluta till systemet med fristående program och mobila appar för olika operativsystem eller webb-baserade tillämpningar.

3. Större skalbarhet

En viktig skillnad mot den tidigare versionen är att övergången till den nya plattformen möjliggör stöd för koncernfunktioner. Det är goda nyheter för dig som exempelvis har flera verksamheter och vill kunna ha central personalplanering och register för olika butiker.

4. Flexiblare planering

TIL-Tid Online stöder flera arbetspass per anställd och dygn där varje beräkningsperiod kan kopplas till olika ersättningar och avtal. Systemet möjliggör branschunika tim- eller styckebaserade lönetillägg. Olika bryttider kan definieras på individnivå.

5. Snabbare arbetsflöde

Gränssnittet och användarupplevelsen är markant förbättrat i TIL-Tid Online. Det betyder att administratörernas arbete kommer att gå ännu fortare än tidigare. På flera viktiga punkter har menyer och sidor för rutiner och enskilda åtgärder gjorts tydligare och mer intuitiva.

6. Större frihet

Till TIL-Tid Online har vi i samarbete med våra kunder adderat nya mallar och vyer som förenklar användandet och minskar administrationen i stort. Här finns även stora möjligheter att fritt anpassa dessa efter dina behov så att lösningen är optimerad för ditt arbetssätt.

7. Intelligent integration

Du kan använda TIL-Tid Online med marknadsledande personalportaler, löne- och affärssystem. Med våra passersystem och stämpelterminaler får du en komplett lösning för närvarouppföljning, personalplanering, tidredovisning, och säkerhet.

 

 

© 2015 SEV Tidsystem AB. Alla rättigheter förbehållna.