9 fördelar med TIL-Tid

Över 1 600 verksamheter använder vårt system för effektiv tidsplanering – ett kvitto på att Til-Tid levererar resultat på både kort och lång sikt.

1. Överskådlig personalplanering

Tydliga arbetsscheman med personliga rapporter är grundläggande funktioner i TIL-Tid. Med närvarotablån är du alltid informerad om vilka som arbetar, har rast, är sjukanmälda, frånvarande och så vidare. TIL-Tid registrerar och meddelar avvikelser så att du kan anpassa bemanningen på bästa sätt.

2. Minskad administration

Personliga inställningar och vyer innebär ett snabbare arbetssätt. Då TIL-Tid kopplas till lönesystem krävs ingen manuell inmatning av löneunderlag. TIL-Tid frigör därmed administratörernas arbetstid.

3. Sänkta kostnader

Eftersom TIL-Tid har automatiska regler för avvikelsehantering och löneberäkning säkerställs att personalplaneringen följs. Då sänks kostnaderna genom jämnare servicegrad och utebliven överbemanning.

4. Resultatrika prognoser

Nyckeltal och rapporter per avdelning, grupp, kostnadsställe, projekt eller totalt innebär att du i realtid får prognoser på framtida resultat och kostnadsuppföljning bakåt i tiden. Det ger trygghet i ditt företagande.

5. Beprövad teknik

TIL-Tid körs på Windows-plattformen, är enkel att installera och kräver minimalt underhåll. <Lösningen> är stabil och säker både som fristående program, i nätverksmiljö samt finns att hyra som tjänst.

6. Robusta terminaler

Våra <tidsterminaler> är lättskötta och tåliga. Den äldsta enheten i drift just nu har varit igång sedan 1990. Hög driftsäkerhet och låg underhållskostnad innebär en trygg investering.

7. Smarta passersystem

Med vårt system för registrerad <passage> motverkas svinn samtidigt som säkerheten på arbetsplatsen höjs. En glömd stämpling kontrolleras snabbt mot tiden för passage via personalentré.

8. Komplett utbildning

Självklart tillhandahåller vi <kurser> och skräddarsydda <utbildningar> för de medarbetare som ska använda TIL-Tid. Det kan ske hos er, i våra lokaler eller via webben.

9. Personlig support

Snabb och trevlig <support> är en självklarhet för oss. Det är också något vi brukar få beröm för: vår kunniga och lösningsorienterade kundtjänst.

© 2015 SEV Tidsystem AB. Alla rättigheter förbehållna.