ICA Kvantum ökar omsättningen trots ombyggnation

Butiken i Gävle lyckades höja försäljningen och utöka öppettiderna mitt i ett omfattande förnyelsearbete. Handlaren, kunderna och medarbetarna är nöjda med resultatet som inneburit höjd servicegrad, mer butiksyta och flera andra fördelar inför framtiden.

 

Jan Håkansson, köpman ICA Kvantum Fjällbacken

 

I Gävle råder hård konkurrens om de knappt hundra tusen medborgarnas köpkraft. Alla stora livsmedelskedjor finns representerade på orten och det gäller att profilera sig för att locka och behålla kunderna. ICA Kvantum Fjällbacken har vid ett flertal tillfällen vunnit prisundersökningar för billigaste matkassen i länet.

– Prisbilden är givetvis väldigt viktig, men vår frukt– och gröntavdelning har i år blivit utnämnd till ”Årets Raket” inom ICA region norr, så det visar ju att vi gör ett bra jobb även när det gäller kvalitet och vårt utbud av färskvaror, säger Jan Håkansson, ägare av ICA Kvantum Fjällbacken.

 

Butiken öppnade 2003 i vad som ursprungligen var ett stort bussgarage. Med åren har behoven för renovera lokalerna växt successivt och i år var det dags att starta ett omfattande ombyggnadsprojekt.

– Förutom att vi ville ha tillgång till mer yta i butiken så behövde även maskiner som frysar och annan teknisk utrustning moderniseras, förklarar Jan Håkansson.

 

Apotek och ATG-ombud ska få plats i de nya lokalerna samtidigt som sortimentet i själva butiken breddas. Byggprojektet påbörjades våren 2015 och beräknas pågå året ut. En ombyggnation av den här storleksordningen medför ofrånkomligen påfrestningar för personalen, för att inte tala om att kundernas lojalitet sätts på prov.

– Du vet ju själv hur det är när avdelningar flyttas i en butik där du handlar och du inte längre enkelt hittar det du ska köpa, konstaterar Jan Håkansson insiktsfullt.

 

Handlaren på ICA Kvantum Fjällbacken beslöt att ta in TIL-Tids personalkonsulter för att genomföra projektet så smidigt och framgångsrikt som möjligt. Ombyggnationen åtföljs även av ett förnyelsearbete när det gäller hur det dagliga arbetet bedrivs i butiken.

– Vi drev redan en mycket rationell verksamhet, men med hjälp av konsulterna från TIL-Tid visade det sig att vi kunde organisera arbetet ännu mer effektivt. berättar Jan Håkansson.

 

Efter att konsulterna analyserat verksamheten sattes ett högt mål: bibehållen försäljnings- och lönsamhetsnivå under ombyggnads- och förnyelsearbetet. Under projektet har personalkonsulterna bidragit med att utforma rätt förutsättningar för att lyckas med målsättningen. Att få ekvationen att gå ut på sista raden är ingen enkel manöver.

– Men vi har faktiskt ökat vår försäljning med tolv procent i juli månad och augusti ser lika bra ut, säger en nöjd Jan Håkansson.

 

Genom att optimera personalplaneringen, coacha och bistå i förändringsarbetet har konsulterna från TIL-Tid tillsammans med handlare och personal lyckats nå målet – och det med råge. Ytterligare en väsentlig åtgärd som genomförts är att butikens öppettider utökats. Från tidigare 07.00-22.00 till dagens 06.00-23.00.

– Det har definitivt blivit en succé. Att förlänga öppettiderna är ju en utveckling som handlar om både trivsel och arbetsrättsliga frågor för personalen. Även där har vi haft stöd från TIL-TIds konsulter i genomförandet så att förändringen blivit positiv för både medarbetare och kunderna, berättar Jan Håkansson.

 

Att balansera bemanningen mot personaltrivsel och kundnöjdhet är en av de kniviga uppgifter som kan kräva såväl analys som stöd i genomförandet. Med facit i hand rekommenderar handlaren på ICA Kvantum Fjällbacken att ta hjälp av personalkonsulter för att planera bemanningen mer effektivt och öka lönsamheten i verksamheter som liknar hans egen.

– Jag har jobbat med det här i många år och jag vet att det slarvas här och var med att personalplanera effektivt. Dagens datorprogram fixar så många saker automatiskt som jag förut satt och försökte räkna ut och hålla koll på för hand, säger Jan Håkansson och fortsätter:

– När det gäller personaladministration och att ha rätt person på rätt plats vid rätt tid så finns förbättringspotentialer i hela branschen. Utan bra teknikstöd är det annars omöjligt att öka lönsamheten den vägen.

 

Jan Håkansson i Gävle ser framtiden an med tillförsikt nu när både ombyggnationen och förändringsarbetet burit frukt och gett utrymme att utveckla verksamheten vidare enligt plan. Servicenivån har höjts på samma gång som sortimentet utökats. Bland annat ska en ny deli-avdelning öppnas och självscanning har redan implementerats. En kund som använder självscanning handlar för 100 kronor mer i genomsnitt per tillfälle jämfört med en kassakund.

– Ungefär 20 procent av våra kunder har gått över till att scanna själva och jag har noterat hur många av våra äldre kunder som anammat tekniken. Det är inte bara de unga som fattar fördelarna med tekniken, avslutar Jan Håkansson.

 

FAKTA

Butik: Ica Kvantum Fjällbacken
Ort: Gävle
Ägare: Jan Håkansson
Antalet medarbetare: Cirka 45
Produkter: Personalkonsulter, TIL-Tid
Webbadress: http://www.ica.se/butiker/kvantum/gavle/ica-kvantum-fjallbacken-10791/start/

© 2015 SEV Tidsystem AB. Alla rättigheter förbehållna.