Detaljandeln ökar i landet

Enligt en nysläppt rapport från Handelns Utredningsinstitut (HUI) omsatte detaljhandeln i Sverige cirka 610 miljarder kronor under år 2014. Det är en ökning med två procent jämfört med föregående år. Starkast utveckling i detaljhandeln i riket år 2013/2014 hade Storumans kommun (Västerbottens län) med en tillväxt om 19 procent, vilket motsvarar en ökning med 76 miljoner kronor. Detaljhandeln i Sverige sysselsätter cirka 248 000 personer, vilket motsvarar 6 procent av det totala antalet sysselsatta i riket.

 

Handeln ökar

© 2015 SEV Tidsystem AB. Alla rättigheter förbehållna.