5 fördelar med TIL-Tid för turistnäringen

Idag används TIL-Tid i över 1 600 verksamheter – ett kvitto på att lösningen levererar resultat på både kort och lång sikt.

1. Enkel planering

Med TIL-Tid:s personalportal från Ipool kan medarbetarna meddela när de vill arbeta, byta arbetspass, ansöka om ledighet och mycket mer. Det görs direkt i mobil, surfplatta eller dator via ett lättanvänt gränssnitt.

2. Bättre bemanning

I personalportalen godkänner eller avslår du med ett par enkla klick ansökningar om passbyten eller ledighet. Du bemannar snabbt vakanta arbetspass eller ersätter medarbetare vid sjukdom. Du behöver aldrig mer ringa runt för att få in personal.

 3. Nöjdare gäster

När du personalplanerar med TIL-Tid anpassas bemanningen efter tillströmningen av gäster och risk för underbemanning undviks. Det betyder bättre service som lyfter besöksupplevelsen för gästerna. Arbetsschemana följer kollektivavtal och arbetsrättsliga regler.

 4. Sänkta kostnader

Eftersom TIL-Tid har automatiska regler för avvikelsehantering och löneberäkning säkerställs att personalplaneringen efterlevs. Då sänks kostnaderna genom jämnare servicegrad och optimerad bemanning.

 5. Komplett utbildning

Självklart tillhandahåller vi <kurser> och skräddarsydda <utbildningar> för de medarbetare som ska använda TIL-Tid. Det kan ske hos er, i våra lokaler eller via webben.

 

© 2015 SEV Tidsystem AB. Alla rättigheter förbehållna.