Passagesystem

Smarta dörrpassager

Våra moderna hårdvaruprodukter integreras med TIL-Tid och du får en komplett lösning med tidsterminaler och dörrpassager som ökar lönsamheten och stärker säkerheten.
Genom att förhindra att obehöriga får tillgång till utvalda utrymmen motverkas svinn samtidigt som säkerheten höjs. Dörrpassagerna är kopplade till TIL-Tid och därigenom kan tillgång till exempelvis värdelager begränsas till schemalagd arbetstid.

Läs om fler fördelar med TIL-Tids passagesystem!