Allmänna villkor

Nedanstående allmänna villkor gäller under förutsättning att inget annat anges i offert, orderbekräftelse eller faktura.

 

Allmänna villkor för våra molntjänster

Våra molntjänster levereras utifrån allmänna villkor Cloud Sourcing 2018 såvida inget annat anges. Klicka här för att ladda ner en kopia av avtalet.

 

Avbokningsregler för utbildningar

Avbokning måste ske senast 14 veckodagar innan kursdatum. Vid senare avbokning förbehåller vi oss rätten att debitera 50 procent av kursavgiften. Avbokningar som meddelas senare än fem veckodagar innan kursstart debiteras till fullpris.


Programsupport och teknisk support

Obegränsad programsupport via telefon eller e-post ingår i abonnemanget för TIL-Tid Online för samtliga TIL-Tid användare som genomgång utbildning hos leverantören, såvida inte annat avtalats separat. För kunder som använder den äldre TIL-Tid 1 versionen erbjuds motsvarande hjälp mot tecknande av ett årligt support- och programunderhållsavtal.

Med “programsupport” avses hjälp med funktioner som ingår i TIL-Tid och som exempelvis besvarar frågor som “hur gör jag för att göra det här …. i TIL-Tid?”.

Programsupport omfattar således inte hjälp med IT-tekniska åtgärder som krävs för att den äldre, lokalt installerade TIL-Tid versionen (i likhet med andra lokalt installerade program) skall fungera besvärsfritt i kundens IT-miljö eller för att lösa åtkomstproblem till molntjänsten TIL-Tid Online som orsakas av problem i kundens nätverksutrustning eller -förbindelse. Denna typ av åtgärder svarar normalt kundens IT-avdelning för, vilka också har de administrativa rättigheterna för att kunna felsöka och åtgärda problem av de mer tekniska slaget. Viss teknisk support kan dock erbjudas kunder mot en tilläggskostnad.

 

Garantier

Garantitiden är 12 månader på all hårdvara räknat från leveransdagen och omfattar kostnadsfritt utbyte eller reparation av inskickad enhet. SEV tillhandahåller returfraktsedel och kostnaden debiteras kund. Eventuellt servicearbete på plats hos kund ingår ej.


Finansiella villkor

Samtliga priser anges alltid i SEK och exklusive mervärdeskatt.
Leverantören äger rätt att justera avtalade abonnemangspriser en gång per år.
Betalningsvillkoret  på fakturor är 20 dagar netto.
Försenad inbetalning debiteras med 8% dröjsmålsränta.


Leveranser

Leverans av hårdvara sker normalt inom tre veckor från lagd order.
Leveransvillkoret är fritt Handen, Stockholm.
Fraktkostnader tillkommer.


Äganderättsförbehåll

Samtliga produkter förblir SEV Tidsystem ABs egendom tills full betalning erlagds.


Övrigt

Resor eller installationsmaterial kan tillkomma.
Vid hyra eller leasing vänligen se De Lage Landens finansiella villkor som medföljer avtalet.

© 2015 SEV Tidsystem AB. Alla rättigheter förbehållna.