Anpassad för din bransch!

TIL-Tid Online fungerar som ett nav där du kan koppla av och på olika tilläggstjänster och system. Det innebär att varje lösning blir unik för respektive verksamhets behov. Med TIL-Tid är fördelarna många – från handeln och turistnäringen till hotell- och restaurangbranschen.

Sänkta kostnader

Eftersom TIL-Tid har automatiska regler för avvikelsehantering och löneberäkning säkerställs att personalplaneringen efterlevs. Då sänks kostnaderna genom jämnare servicegrad och utebliven överbemanning.

Nöjdare kunder

Budget eller frekvensdata läses in i TIL-Tid så att din personalplanering och bemanning enkelt anpassas efter tillströmningen av kunder. Då reduceras risken för underbemanning och köer samtidigt som du erbjuder bättre service och lyfter besöksupplevelsen och försäljningen. Dessutom följer arbetsschemana kollektivavtal och arbetsrättsliga regler.

Resultatrika prognoser

TIL-Tid förser dig med nyckeltal och rapporter per avdelning, grupp, kostnadsställe, projekt eller totalt. Detta innebär att du i realtid får prognoser på framtida resultat och kostnadsuppföljning bakåt i tiden. Det ger trygghet i ditt företagande.

Minskad administration

Personliga inställningar och vyer innebär ett snabbare arbetssätt. Då TIL-Tid kopplas till lönesystem krävs ingen manuell inmatning av löneunderlag. TIL-Tid frigör därmed administratörernas arbetstid.

Enklare planering

TIL-Tid Online har 30-tal larm som kan aktiveras och anpassas utifrån företagets behov, som informationslarm, påminnelselarm , varningslarm (någons kontrakterade arbetstid överskrids) samt fellarm (avvikelser mot arbetsrättsliga regler). Det gör personalplaneringen säker och förutsägbar.

Bättre bemanning

Med TIL-Tid:s personalportal från Ipool kan dina medarbetare meddela när de vill arbeta, byta arbetspass, ansöka om ledighet och mycket mer. Det görs direkt i mobil, surfplatta eller dator via ett lättanvänt gränssnitt. Du behöver aldrig mer ringa runt för att få in personal.

Komplett utbildning

Självklart tillhandahåller vi kurser och skräddarsydda utbildningar för de medarbetare som ska använda TIL-Tid. Det kan ske hos er, i våra lokaler eller via webben.