Branscher

Tiltid fungerar som ett nav där du kan koppla av och på partnertjänster- och system. Det innebär att varje lösning kan bli unik för respektive verksamhets behov. Med Tiltid är fördelarna många – från handeln och turistnäringen till hotell- och
restaurangbranschen.

Minskad administration

Personliga inställningar och vyer innebär ett snabbare arbetssätt. Då Tiltidkopplas till lönesystem krävs ingen manuell inmatning av löneunderlag. Tiltid frigör därmed administratörernas arbetstid.

Sänkta kostnader

Eftersom Tiltid har automatiska regler för avvikelsehantering och löneberäkning säkerställs att personalplaneringen efterlevs. Då sänks kostnaderna genom jämnare servicegrad och utebliven överbemanning.

Resultatrika prognoser

Tiltid förser dig med nyckeltal och rapporter per avdelning, grupp, kostnadsställe, projekt eller totalt. Detta innebär att du i realtid får prognoser på framtida resultat och kostnadsuppföljning bakåt i tiden. Det ger trygghet i ditt företagande.

Bättre bemanning

Med Tiltid:s personalportal från Ipool kan dina medarbetare meddela när de vill arbeta, byta arbetspass, ansöka om ledighet och mycket mer. Det görs direkt i mobil, surfplatta eller dator via ett lättanvänt gränssnitt. Du behöver aldrig mer ringa runt för att få in personal.

Nöjdare kunder

Budget eller frekvensdata läses in i Tiltid så att din personalplanering och bemanning enkelt anpassas efter tillströmningen av kunder. Då reduceras risken för underbemanning och köer samtidigt som du erbjuder bättre service och lyfter besöksupplevelsen och försäljningen. Dessutom följer arbetsschemana kollektivavtal och arbetsrättsliga regler.

Enklare planering

Tiltid har 30-tal larm som kan aktiveras och anpassas utifrån företagets behov, som informationslarm, påminnelselarm , varningslarm (någons kontrakterade arbetstid överskrids) samt fellarm (avvikelser mot arbetsrättsliga regler). Det gör personalplaneringen säker och förutsägbar.

Komplett utbildning

Självklart tillhandahåller vi kurser och skräddarsydda utbildningar för de medarbetare som ska använda Tiltid. Det kan ske hos er, i våra lokaler eller 
via webben.