Tiltid x Flourish

Flourish samlar in feedback genom en chatt, där medarbetarna själva väljer vilken kanal de vill använda: SMS, Messenger, Teams, och så vidare. Inga nya appar eller lösenord!

En stärkt vi-känsla på jobbet sänker personalomsättningen och minskar behovet kostsam rekrytering. Vilket är bra för resultatet. Engagerade medarbetare gör kunderna nöjdare och ger ökad lönsamhet. Istället för att genomföra en stor årlig medarbetareundersökning gör Flourish jobbet löpande. Det ökar den direkta delaktigheten på arbetsplatsen. Och det tar 30 sekunder per tillfälle. Inled ett stimulerande förbättringsarbete redan idag. Enkelt, snabbt och effektivt.
“Ett fantastiskt verktyg! Redan efter någon månad såg jag mätbara förändringar.”

Martin Persson,

ICA Kvantum Falkenberg

Med Tiltid x Flourish

Du får

Läs mer om Flourish här!