Digitala anställningsbevis med Kivra

Mindre arbete och färre bekymmer

Digitala anställningsbevis

 • Hanteringen av anställningskontrakt och tillfälliga anställningsbevis innebär tidsödande administration. Avtal behöver produceras, skickas ut, undertecknas, följas upp och arkiveras – en hantering som kan få kostsamma konsekvenser om något blir fel eller glöms bort. I nya TIL-Tid Online har vi förenklat hela processen så att du får tid över till andra saker. På köpet får du en lösning som minimerar risken för felaktigheter och som ger dig fullständig översikt och kontroll.

5 fördelar med digitala anställningsbevis till Kivra från TIL-Tid Online

  • Minskad administration
  • Frigör mycket tid
  • Reducerar risken för fel
  • Ökad kontroll och trygghet
  • Säkerställer lagefterlevnad

Digitala anställningsbevis – så funkar det!

Skicka snabbt ut digitala avtal

Nya eller uppdaterade anställningskontrakt skapar du snabbt via personalregistret och självifyllande mallar i TIL-Tid Online. Tillfälliga anställningsbevis producerar du lika enkelt i personalplaneringen, i samband med att du anger frånvaro, skapar ett vikariat eller allmän visstid. Men i stället för att skriva ut anställningsbevisen kan du välja att skicka dokumentet elektroniskt via Kivra som mottagaren signerar via BankID. Medarbetaren behöver inte ha en egen Kivra-brevlåda.

Tydlig översikt och full kontroll

I personalregistret och personalplaneringen kan du tydligt se vilka anställningsbevis som skickats till mottagaren, om de undertecknats digitalt, och när tidsgränsen för signering passerats. Du har hela tiden full kontroll över utskickade dokument och riskerar inte obehahliga överraskningar.

Frigör tid, minska risken för fel och öka kontrollen!

Skicka din beställning via mejl till support@tiltid.se så aktiverar vi tilläggstjänsten för din verksamhet inom ett par arbetsdagar.

Ditt erbjudande

Lösningen ingår utan extra kostnad i abonnemanget för TIL-Tid Online. Du betalar endast en engångskostnad för igångsättningen av Kivra-tjänsten samt en liten avgift för digitalt porto och signering när du använder tjänsten.

Mer om priser och avtal med Kivra finns här!

Om Kivra
Hälften av alla vuxna i Sverige använder Kivra för att få post, dokument och kvitton digitalt. All digital dokumenthantering i tjänsten levereras krypterat och säkert, från personuppgiftshantering till identifiering av användare.
Läs mer på www.kivra.se