Villkor för tilläggstjänsten Kivra

Kivra är en molntjänst som utvecklas och levereras av vår partner Kivra AB, org.nr 556840-2266. Du kan ta del av Kivras villkor för tjänsten på https://kivra.se/sv/om-oss/om-kivra/villkor.
Själva integrationen mellan TIL-Tid Online och Kivra tillhandahålls av oss enligt de villkor som framgår i vårt avtal avseende TIL-Tid Online med tillhörande tilläggstjänster.

Pris för tjänsten

Integrationen med Kivra ingår kostnadsfritt i ert TIL-Tid abonnemang. Förutom en mindre engångsavgift för att starta igång tjänsten, tillkommer en liten kostnad endast när tjänsten används. Om inga dokument skickas till Kivra så kostar det med andra ord ingenting.
Artikel Pris
Startavgift, engångskostnad 1 052 kr
Digitalt porto 5,00 kr
Signering 3,00 kr

Räkneexempel

Du skickar ett anställningsavtal som ska signeras både av dig och av den blivande anställde. Kostnaden blir då 5,00 kronor i portokostnad för digital leverans av dokumentet samt två stycken signeringar á 3,00 kronor per styck – totalt 11,00 kronor.