Utbildning

Om du använder TIL-Tid på rätt sätt blir resultatet effektiv tidsplanering och ökad lönsamhet. Vi erbjuder lärarledda kurser i TIL-Tid, både grundutbildningar för nybörjare och fördjupningskurser. Vi kan även skräddarsy en utbildning utifrån ditt företags särskilda behov och förutsättningar.

Aktuellt kursutbud

Vi erbjuder utbildningar för verksamheter av olika storlekar och personalantal. Vi kan även specialanpassa kurser utifrån ditt företags särskilda behov och kunskapsnivå. Våra erfarna utbildningskonsulenter är väl insatta i de förutsättningar som gäller för just din bransch och kan svara på alla frågor som uppstår under kursen. Utbildningarna genomförs vanligtvis i Stockholm eller Göteborg, men kan efter önskemål hållas på plats i ditt företags lokaler eller till en konferensanläggning i dess närhet. 

Anpassade kurser

En utbildning enbart för deltagare från ditt företag. Kursen genomförs i Stockholm eller Göteborg under en halv- eller heldag och anpassas utifrån verksamhetens behov, önskemål och kunskapsnivå. Lunch, för- och eftermiddagsfika ingår.

Webbutbildning

Vi erbjuder även effektiva webbutbildningar som genomförs via telefon och fjärruppkoppling mot deltagarnas datorer. Kurserna bokas per timme och anpassas i förväg utifrån önskemål och behov.

Kurs på plats

En utbildning som genomförs i ditt företags lokaler eller i en konferenslokal i dess närhet. Vi tillhandahåller bärbara datorer som förberetts med anpassat kursinnehåll. Kursen genomförs under en halv- eller heldag och anpassas i förväg utifrån verksamhetens behov, önskningar och kunskapsnivå.