Utbildning

Resultatrik utbildning

Om du använder TIL-Tid på rätt sätt blir resultatet effektiv tidsplanering och ökad lönsamhet. Vi erbjuder lärarledda kurser i TIL-Tid, både grundutbildningar för nybörjare och fördjupningskurser. Vi kan även skräddarsy en utbildning utifrån ditt företags särskilda behov och förutsättningar.

Vi erbjuder utbildningar för verksamheter av olika storlekar och personalantal. Vi kan även specialanpassa kurser utifrån ditt företags särskilda behov och kunskapsnivå. Våra erfarna utbildningskonsulenter är väl insatta i de förutsättningar som gäller för just din bransch och kan svara på alla frågor som uppstår under kursen. Utbildningarna genomförs vanligtvis i Stockholm eller Göteborg, men kan efter önskemål hållas på plats i ditt företags lokaler eller till en konferensanläggning i dess närhet. 

Aktuellt

28 maj 2024

Uddevalla

7 timmar

Våra grundutbildningar passar dig som antingen är nybliven Tiltid-administratör, eller som har lärt dig av en kollega, men behöver använda systemet mer effektivt. Av erfarenhet vet vi att när du använder Tiltid på rätt sätt så frigörs mycket tid till viktigare saker. Du får en väsentligt enklare personalhantering och en lönsammare bemanningsoptimering.

30 maj 2024

Borlänge

7 timmar

Våra grundutbildningar passar dig som antingen är nybliven Tiltid-administratör, eller som har lärt dig av en kollega, men behöver använda systemet mer effektivt. Av erfarenhet vet vi att när du använder Tiltid på rätt sätt så frigörs mycket tid till viktigare saker. Du får en väsentligt enklare personalhantering och en lönsammare bemanningsoptimering.

Resultatrik utbildning

Anpassade kurser

En utbildning enbart för deltagare från ditt företag. Kursen genomförs i Stockholm eller Göteborg under en halv- eller heldag och anpassas utifrån verksamhetens behov, önskemål och kunskapsnivå. Lunch, för- och eftermiddagsfika ingår.

Kurs på plats

En utbildning som genomförs i ditt företags lokaler eller i en konferenslokal i dess närhet. Vi tillhandahåller bärbara datorer som förberetts med anpassat kursinnehåll. Kursen genomförs under en halv- eller heldag och anpassas i förväg utifrån verksamhetens behov, önskningar och kunskapsnivå.

Webbutbildning

Vi erbjuder även effektiva webbutbildningar som genomförs via telefon och fjärruppkoppling mot deltagarnas datorer. Kurserna bokas per timme och anpassas i förväg utifrån önskemål och behov.