Personalkonsulter

Med våra erfarna personalkonsulter kan du ta ett stort kliv i att effektivisera och optimera bemanningen i din verksamhet. Genom att göra en översyn av hela organisationen identifieras vilka förbättringar som kan göras med hjälp av exempelvis bemanningsanalys och lönekartläggning – allt för att få gladare personal, nöjdare kunder och högre lönsamhet.

Förenklad bemanningsanalys

Utifrån verksamhetens förutsättningar analyserar och effektiviserar vi din personalplanering. Tillsammans skräddarsyr vi arbetet så att butiken har rätt person på rätt plats.

Optimerad kassalinje

Vi analyserar organisations- och bemanningsplaneringen inom kassalinjen. Baserat på verksamhetens rutiner, flöden och arbetssätt säkerställer vi att kassalinjen är optimalt bemannad vid varje given tidpunkt.

Operativ personaladministration

En praktiskt inriktad utbildning med fokus på en effektivare personaladministrering. Vi säkerställer dina medarbetares kompetens i analys-, genomförande- och uppföljningsfaserna av det personaladministrativa arbetet.

Praktisk arbetsrätt

Du får praktisk kunskap om arbetsrättsliga regler som påverkar butiken kopplat till det viktiga löpande arbetet med organisations- och bemanningsplanering. Insatsen resulterar i kraftigt ökad kompetens om arbetsrättsliga regler, lagar och avtal.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi hjälper dig att analysera och genomföra företagets systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) så att du följer de lagar, föreskrifter, avtal och regler som påverkar den löpande verksamheten

Är du intresserad av lönsam och effektiv rådgivning i din verksamhet?