Våra kunder

Vi utvecklar våra lönsamma lösningar tillsammans med våra kunder. Öppen dialog och engagerat lyssnande är viktiga verktyg i vår verksamhet. Tack vare nära samarbete med kunderna under lång tid har vi idag unika branschkunskaper och förstår problem och behov inom dagligvaruhandeln, fackhandeln och besöksnäringen.


Nedan finner du vad några av våra många kunder tycker om hur vi lyckats med vårt uppdrag.

Analysfunktionen i Tiltid är enkel att implementera på kassalinjen och inom ett par månader hade vi effektiviserat cirka 150 timmar utan att göra avkall på servicen.

John Jonsson
Vice vd och personalchef
ICA Maxi Botkyrka

Jag skulle vilja påstå att portalen och appen är guds gåva till personalplaneraren. Det är en enerom skillnad mot förut då vi var tvungna att ringa in person, för att ta ett exempel.

Bobo Dahlberg
Administrativ chef
ICA Supermarket Mariehem

Effekten för kunderna är att vi har rätt bemanning på rätt tidpunkt. Som medarbetare blir känslan tillfredsställande för att man hinner med det man har tänkt att göra.

Maria Hansson
Säljchef Färskvaror
Coop Forum Uddevalla Torp

Vi drev redan en mycket rationell verksamhet, men med hjälp av konsulterna från Tiltid visade det sig att vi kunde organisera arbetet ännu mer effektivt. Tack vare Tiltid kunde vi höja försäljningen och utöka öppettiderna mitt i ett omfattande förnyelsearbete.

Jan Håkansson
Butiksägare
Fjällbacken Gävle

En bättre bemanning innebär att servicegraden säkerställs vilket också innebär minskad stress och en bättre arbetsmiljö för vår personal.

Pontus Kåvestam
Chief Financial Officer
Lager 157

Genom att använda Tiltids erfarna personalkonsulter kunde vi ta ett helhetsgrepp för att genomlysa verksamheten och optimera resursplaneringen. Vi ändrade arbetstider, schemaläggningen och skapade nya roller i ledningsgruppen. Vi sparade in 700 000 kronor på ett år och fick samtidigt nöjdare kunder

Lars Andreasson
Butiksägare
ICA
Supermarket Trollbäcken