Våra kunder

Analysfunktionen i TIL-Tid är enkel att implementera på kassalinjen och inom ett par månader hade vi effektiviserat cirka 150 timmar utan att göra avkall på servicen.

John Jonsson
Vice vd och personalchef
ICA Maxi Botkyrka

Effekten för kunderna är att vi har rätt bemanning på rätt tidpunkt. Som medarbetare blir känslan tillfredsställande för att man hinner med det man har tänkt att göra.

Maria Hansson
Säljchef Färskvaror
Coop Forum Uddevalla Torp

En bättre bemanning innebär att servicegraden säkerställs vilket också innebär minskad stress och en bättre arbetsmiljö för vår personal.

Pontus Kåvestam
Chief Financial Officer
Lager 157

Genom att använda TIL-Tids erfarna personalkonsulter kunde vi ta ett helhetsgrepp för att genomlysa verksamheten och optimera resursplaneringen. Vi ändrade arbetstider, schemaläggningen och skapade nya roller i ledningsgruppen. Vi sparade in 700 000 kronor på ett år och fick samtidigt nöjdare kunder.

Lars Andreasson
Butiksägare
ICA Supermarket Trollbäcken

Jag skulle vilja påstå att portalen och appen är guds gåva till personalplaneraren. Det är en enerom skillnad mot förut då vi var tvungna att ringa in person, för att ta ett exempel.

Bobo Dahlberg
Administrativ chef
ICA Supermarket Mariehem

Vi drev redan en mycket rationell verksamhet, men med hjälp av konsulterna från TIL-Tid visade det sig att vi kunde organisera arbetet ännu mer effektivt. Tack vare TIL-Tid kunde vi höja försäljningen och utöka öppettiderna mitt i ett omfattande förnyelsearbete.

Jan Håkansson
Butiksägare
Fjällbacken Gävle

Vi använder TIL-Tid både till schemaläggning och för att producera löneunderlag. Jag gillar att jag i systemet kan simulera timuttagen framåt i tiden. Då kan jag ha kontroll över framtida kostnader för personalplaneringen, beroende på hur jag bemannar butiken och med vilka medarbetare. Det ökar vår lönsamhet.

Marc Lundqvist
Butiksägare
ICA Supermarket Högalid