Vår integritetspolicy

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur vi på SEV Tidsystem AB, i fortsättningen kallade ”SEV”, ”vi” eller ”oss”, samlar in och använder personuppgifter för besökare av vår webbplats tiltid.se (“webbplatsen”). Vi värnar om din integritet och strävar efter att upprätthålla en hög säkerhetsnivå i vårt dataskydd. Det innebär att du kan vara trygg i att vi vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att hantera och skydda dina uppgifter på ett tryggt och säkert sätt i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Personuppgiftsansvarig

SEV Tidsystem AB (org.nr. 556282-9910)
Söderbymalmsvägen 8
136 44 Handen

Personuppgifter som behandlas

Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som besökare av vår webbplats:

  • IP-nummer
  • Information som du lämnar i kontaktformulär eller liknande på vår webbplats.

Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder

Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera vår webbplats, förbättra din användarupplevelse, och hantera eventuella förfrågningar eller meddelanden som du skickar till oss via webbplatsen. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att upprätthålla och förbättra vår webbplats samt för att hantera kommunikation med dig som besökare.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller så länge som krävs enligt lag. Om ditt kontaktärende eller meddelande leder till en pågående kommunikation, kan vi behålla dina uppgifter under den tiden.

Mottagare och underbiträden

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje parter för marknadsföring eller liknande ändamål. Vi kan dock använda tjänster och underleverantörer för att hantera och underhålla vår webbplats. Dessa underleverantörer behandlar endast dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och i syfte att stödja driften av vår webbplats.

Dina rättigheter


Om du har frågor om vår integritetspolicy eller hur vi behandlar dina personuppgifter som besökare på tiltid.se, är du välkommen att kontakta oss genom att skicka ett mejl till support@tiltid.se.

Denna integritetspolicy kan uppdateras från tid till annan. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar den för eventuella ändringar.