Passagesystem

Våra moderna och nätverkade produkter integreras med TIL-Tid och du får en komplett lösning med tidsterminaler och dörrpassager som ökar lönsamheten och stärker säkerheten.

Robusta terminaler

Våra tidsterminaler är lättskötta och tåliga. Den äldsta enheten i drift har varit igång sedan 1990. Hög driftsäkerhet och låg underhållskostnad innebär en trygg investering. Kopplingen till TIL-Tid kontrollerar faktisk arbetstid och minskar obeviljad mertid.

Smarta dörrpassager

Genom att förhindra att obehöriga får tillgång till utvalda utrymmen motverkas svinn samtidigt som säkerheten tryggas. Eftersom dörrpassagerna är kopplade till TIL-Tid kan tillgång till exempelvis värdelager begränsas till schemalagd arbetstid.

 

Läs om fler fördelar med TIL-Tids passagesystem!

© 2015 SEV Tidsystem AB. Alla rättigheter förbehållna.