Nu har TIL-Tid Online version 2.6 börjat rullas ut till våra kunder.  Uppdateringen innehåller en mängd nya och efterlängtade funktioner, däribland en  integrering med dokumenttjänsten Kivra.

Integrationen med Kivra möjliggör bland annat att såväl anställningsbevis som tillfälliga anställningsbevis skapas i TIL-Tid Online och skickas därefter ut digitalt till personalens Kivra-konton för digital signering med Bank-ID.  Signerade dokument lagras därefter i både företagets eget och medarbetarnas digitala arkiv i Kivra. Det säkerställer en säker och långsiktig lagring och åtkomst av viktiga dokument oberoende av ett abonnemang på TIL-Tid Online.