Våra underbiträden

Våra underbiträden

SEV Tidsystem AB använder ett antal underleverantörer och partners för att kunna bedriva verksamheten och ge våra kunder den bästa upplevelsen. Dessa företag agerar som underbiträden till oss och behandlar ibland våra kunder personuppgifter för deras räkning. Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga leverantörer.
Underbiträde Syfte Överförs uppgifter utanför EU/EES?
QLOSR Driftspartner Nej (endast Sverige)
Wireca AB TIL-Tid Personalkonsulter. Hjälper våra kunder med bland annat förenklad bemanningsanalys, optimerad kassalinje, operativ personaladministration, praktisk arbetsrätt och systematisk miljöarbete. Nej (endast Sverige)
4Retail Sweden AB TIL-Tid Personal / ipool, vår webbaserade kommunikationsportal för medarbetare och arbetsledning. Nej
Rely IT TIL-Tid Analys och Beslutsstödsbanken. Lösningar inom business intelligence för analys av verksamhetsdata. Nej
Next U TIL-Tid Rekrytering, vår webbaserade lösning för kompetensbaserad rekrytering utan CV. Nej
BizOne Utveckling av kundanpassade lösningar inom business intelligence. Nej
LifeComp Webbaserad lösning för bättre personalhälsa. Nej