Nytt nära samarbete: Flourish!

video_image

Nu kan du ta pulsen på din personal! Medarbetarundersökningar, men snabbare och smidigare än någonsin förut. Flourish är integrerat med TIL-Tid. Feedback från personalen är anonym, kräver ingen app och använder inte tidsödande formulär.

Några av alla fördelarna med TIL-Tid och Flourish:

• Större delaktighet

• Effektivare samarbeten

• Höjd produktivitet

• Löpande förbättringsförslag

• Ökad service och kundnöjdhet

• Minskad personalomsättning

• Stärkt ledarskap

Läs mer här!