Nu kan du ta pulsen på din personal! Medarbetarundersökningar, men snabbare och smidigare än någonsin förut. Flourish är integrerat med TIL-Tid. Feedback från personalen är anonym, kräver ingen app och använder inte tidsödande formulär.

Några av alla fördelarna med TIL-Tid och Flourish:

Större delaktighet

Effektivare samarbeten

Höjd produktivitet

Löpande förbättringsförslag

Ökad service och kundnöjdhet

Minskad personalomsättning

Stärkt ledarskap