Fler fördelar med TIL-Tids passagesystem

Minskar administrationen

Du slipper flera system och leverantörer och kan enkelt och bekvämt hantera allt som rör personalens arbetstidsregistrering och behörighet till dörrpassager. Det förenklar det administrativa arbetet och spar tid.

Ger flexibel access

Behörighet till utrymmen kan kopplas till en individ eller till en grupp. Om en anställd knyts till en kategori, till exempel ”kassapersonal”, får personen access till de områden som hör till den gruppen.

Sänker lönekostnader

Det förekommer att personal stämplar in eller ut åt varandra. TIL-Tid hittar de stämplingar där registrering skett före inpassering genom personalentré. Detta minimerar ”fuskstämplingar” vilket sänker lönekostnaderna.

Hanterar avvikelser

Om anställd glömmer att stämpla in kan du även se den faktiska tiden då personen passerat genom personalentrén. Det resulterar i en mer korrekt tidrapportering och felaktiga ersättningar för icke arbetad tid minimeras.

Valfri dörrläsare

Passagesystemet kan användas med olika typer av dörrläsare som beröringsfria RFID-brickor, magnetkort eller läsare med kodstatus. Givetvis kan systemet konfigureras så att enbart kort eller enbart kod räcker för att öppna dörrar medan både kod och kort krävs efter en viss tid.

Ökar säkerheten

Passagesystemet kan ställas in så att dörrar varnar om de inte stängs. Då säkerställs att inga utvalda dörrar är öppna, vilket ökar säkerheten och tryggheten. Systemet kan även integreras med befintligt larm.