Våra tjänster

Högre lönsamhet, gladare medarbetare och nöjdare kunder

TIL-Tid Online är en molnbaserad helhetslösning för schema- och bemanningsoptimering med ett modernt och användarvänligt gränssnitt anpassat för handeln, restaurang- och besöksnäringen. TIL-Tid Online hjälper dig att optimera bemanningen, effektivisera driften, minska administrationen och dessutom minska tids- och varusvinn.

TIL-Tid Online

Effektiv tidsplanering

Behovet av bemanning varierar från dag till dag och timme för timme. I ett användarvänligt gränssnitt justerar du personaltätheten utifrån förväntad försäljning och uppgifter som ska utföras så bemanningen alltid är optimal. Mindre stress för personalen innebär bättre arbetsmiljö, förhöjd kundservice, lägre frånvaro och minskad personalomsättning. Servicenivån ökar och ger mer lojala kunder. TIL-Tid Online fungerar lika bra för den lilla verksamheten som den stora kedjan.

Ökad lönsamhet

Med TIL-Tid Online har du alltid har korrekt antal medarbetare på avsett ställe vid rätt tidpunkt. Personal kostar olika mycket beroende på kompetens, avtal och anställningsvillkor. Därför är det väldigt viktigt att planera vem som arbetar när. Även för en mindre butik eller verksamhet blir resultatet mycket märkbart redan från start. Att TIL-Tid används av över 1 400 verksamheter ser vi som ett kvitto på att lösningen levererar goda resultat på både kort och lång sikt.

TIL-Tid Onlines olika funktioner

SCHEMA & TID

BEMANNINGS OPTIMERING

UPPGIFTER

PROGNOS

PERSONAL KOMMUNIKATION

UPPFÖLJNING & RAPPORTER

SMARTA DOKUMENTMALLAR

PASSAGESYSTEM

TIL-Tid Online Tilläggstjänster

TIL-Tid Personal

Kommunicera och bemanna enkelt med personalportalen.

Personalkonsulter

Erfarna personalkonsulter effektiviserar din verksamhet.

Passagesystem

Motverka svinn och höj säkerheten.

TIL-Tid Dokument

Minska administrationen med vår webbaserade dokumentportal.

Tidterminaler

Tidterminaler
och ipool board.

Utbildning och support

Vänligt bemötande och kunskapsrikt kursutbud.