Det här är
TIL-Tid Online!

Flexibla funktioner

TIL-Tid Online fungerar som ett nav där du kan koppla på och av olika tilläggstjänster och system. Allt för att du ska vara redo för morgondagen och snabbt kunna möta dina kunders föränderliga krav.

Smidig mobilitet

Arbeta när du vill, var du vill. Genom våra molnservrar får du den prestanda som krävs för att kunna jobba snabbt och effektivt – oavsett var du befinner dig.

Intelligent integrering

Anpassa din helhetslösning. Genom att koppla samman system och datakällor som försäljnings-, HR- och lönesystem lär TIL-Tid Online känna din verksamhet på detaljnivå.

Smarta passersystem

Motverka tids- och varusvinn och höj samtidigt din säkerhet med vårt system för registrerad passage. En glömd stämpling kontrolleras snabbt mot tiden för passage.

Arbetsrättsanpassat

Vid schemaläggning varnar TIL-Tid Online om planeringen strider mot de arbetsrättsliga lagarna om hur långt dygns- och veckovilan behöver vara.
Inbyggda larmnotiser hjälper dig hålla koll och undvika dyra misstag.

Nöjda kunder

Bemanningen är helt anpassad efter kundtillströmningen. Budget, frekvensdata, försäljning och annat läses in i systemet och föreslår bemanning därefter, vilket innebär bättre service och nöjdare kunder.

Personlig support

Vår support brukar få beröm. Vi är snabba, trevliga och lösningsorienterade. Vår mångåriga erfarenhet av branschen innebär att vi har en gedigen förståelse för din verksamhet.

Minskad administration

Med vår attraktiva helhetslösning har du allt samlat på ett ställe, vilket förenklar arbetet och sparar mycket tid.