TIL-Tid och Turnpike: Innovativt partnerskap för optimal personalhantering

PRESSRELEASE Stockholm, 10 August 2023

Svenska wearable tech-företaget Turnpike har ingått ett strategiskt partnerskap med TIL-Tid, marknadsledare inom schema- och tidsplaneringssystem.

Detta strategiska samarbete är startskottet för mer avancerad digitalisering och realtidskommunikation i syfte att förbättra kundservice, bemanning och arbetsflöden för butik och restaurangnäring.

Det är svårare än någonsin för personalen att veta vad de ska göra och hur de ska prioritera mellan vanlig drift och kundernas krav och önskemål. Turnpike hjälper personalen att göra rätt aktiviteter under aktivt arbetspass så att rätt person kan agera i realtid på kunders och kollegors behov. När personalen kommunicerar bättre och hela tiden vet vad de ska göra och hur de ska prioritera – ökar effektiviteten och kundfokuset avsevärt – liksom personalens motivation.

Turnpike och TIL-Tid har en gemensam kärna – att producera banbrytande tekniklösningar som tydligt effektiviserar personalhanteringen. Ledorden är rätt person på rätt plats i rätt tid. Nu är Turnpikes lösning integrerad med TIL-Tid så att systemets effektiva tidsplanering och optimerande bemanningsfunktioner finns tillgänglig för både Turnpikes och TIL-Tids användare.

– Genom att samverka med Turnpike kan vi nu ge våra kunder möjlighet att reagera i realtid på förändringar i scheman och personalbehov. Det är ytterligare ett steg framåt i vår strävan att göra personalhantering enklare och mer effektiv för våra kunder, säger Pia Groundstroem, vd för TIL-Tid.

– Genom att förena TIL-Tids lösning med Turnpikes realtidskommunikation skapar vi en oslagbar kombo. Vi ger tillsammans våra kunder förmågan att optimera bemanningen inför och under hela arbetsdagen, i varje ögonblick. Jonas Borglin, vd för Turnpike.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Groundstroem, VD, TIL-Tid, pia.groundstroem@dev.tiltid.se, 010-609 10 00

Jonas Borglin, VD, Turnpike Group, jonas@turnpikegroup.com, 0722-27 78 84

Om TIL-Tid:

TIL-Tid är Sveriges främsta leverantör av personalplaneringssystem inom handel, hotell och besöksnäring. Företagets lösningar för schema- och bemanningsoptimering hjälper organisationer att smidigt hantera sin personal och anpassa bemanning efter aktuella behov, vilket leder till ökad lönsamhet. Sedan 1986 har TIL-Tid betjänat över 1 400 verksamheter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Läs mer på https://tiltid.se

Om Turnpike:

Turnpike är ett svenskt wearable tech-företag som utvecklat en innovativ molntjänst och mjukvara för smarta klockor som bärs av personal för att effektivisera driften. Med Turnpikes system kopplar man enkelt upp personalen för att optimera arbetsflödena och servicen i butik och hospitality. Resultatet blir effektivare bemanning, nöjdare personal och kunder och bättre lönsamhet.

Photo: Henrik Widman

Facebook
Twitter