PRESSMEDDELANDE Stockholm, 13 juli 2023

Rekryteringsverktyget Higher, schema- och bemanningssystemet TIL-Tid och Flourish, som jobbar med digitala medarbetarundersökningar, inleder ett strategiskt partnerskap. Syftet är att minimera tidsödande administration samt optimera flera processer inom personalhantering.

Nytänkande och innovativa it-lösningar för hantering av personal är gemensamma nämnare för de samarbetande bolagen. Partnerskapet innebär att kunder erbjuds en färdigintegrerad helhetslösning som effektiviserar arbetet kring rekrytering och hantering av sina medarbetare. Allt för att underlätta för de branscher som traditionellt har omfattande och tidskrävande HR-processer. Tydliga exempel är dagligvaruhandeln samt restaurang- och besöksnäring.

– Genom det här samarbetet kan vi leverera den mest innovativa och moderna lösningen runt personalorienterade frågor på marknaden, samtidigt som vi eliminerar de utmaningar som följer med att hantera flera system samtidigt, säger Pia Groundstroem, vd för TIL-Tid.

– Vi har alltid strävat efter att hjälpa företag att hitta och attrahera de bästa talangerna med hjälp av nya metoder. Nu kan vi ta detta ett steg längre genom att erbjuda en sömlös, integrerad lösning tillsammans med TIL-Tid och Flourish, berättar Stefan Lidén, vd på Higher.

– Genom att integrera våra lösningar kan vi erbjuda företag det bästa av varje värld, vilket gör det enklare för dem att anpassa sina HR-processer och förbättra medarbetarnöjdheten, förklarar Mårten Andersson, vd för Flourish.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Lidén, vd, Higher, stefan.liden@higher.nu, 070-770 93 20

Pia Groundstroem, vd, TIL-Tid, pia.groundstroem@tiltid.se, 010-609 10 00

Mårten Andersson, vd , Flourish, marten@flourish.se, 0706-122 621

TIL-Tid

Sveriges ledande leverantör av personalplaneringssystem för handel, restaurang och besöksnäring. Företagets lösningar för schema- och bemanningsoptimering hjälper företag att effektivt hantera sin personal och optimerar bemanning baserat på företagets behov vilket leder till ökad lönsamhet. TIL-Tid grundades 1986 och används av över 1 400 verksamheter i Sverige, Norge och Finland.

Läs mer på https://tiltid.se

Higher

Det mobila rekryteringsverktyget Higher lanserades våren 2019. Higher har hämtat sin inspiration ifrån e-handeln och via kunskap/kompetensfrågor, psykologiska tester och video har de avskaffat cv och personligt brev och låter kandidaterna göra hela processen direkt i mobilen. Via det här tillvägagångssättet har de förflyttat kandidaten betydligt närmare en anställning och kunderna spar upp till 80% av tiden vid varje enskild rekrytering. Läs mer på https://higher.nu

Flourish

Flourish är ett techbolag specialiserat på pulsade medarbetarundersökningar. De erbjuder företag möjligheten att förstå sina anställdas engagemang, tillfredsställelse och förväntningar för att förbättra företagskulturen och produktiviteten. Läs mer på https://flourish.se