TIL-Tid utsett till nordiskt tillväxtföretag av UC

Som ett av få svenska företag har TIL-Tid (Sev Tidsystem AB) utsetts till ett tillväxtföretag av UC, Sveriges största kreditupplysningsföretag. Det bekräftar att TiL-Tids strategiska plan för hållbar tillväxt fungerar väl. Sedan tidigare har TIL-Tid även fått certifikat för högsta kreditvärdighet, UC Guld. Kreditbetyget baseras på UC Risk Företag, som är marknadens säkraste modell för kreditbedömning.

 

Certifieringen som nordiskt tillväxtföretag utgår från Enento Groups tillväxtmodell och baseras på föregående två års bokslut där tillväxt, lönsamhet, soliditet och antal anställda är några parametrar som mäts och analyseras. Mindre än fem procent av Sveriges bolag kvalificerar sig som tillväxtföretag. Gemensamt för dessa är att de är stabila företag som genom tillväxt tar nya marknadsandelar.

 

– Vi är mycket glada för den här utmärkelsen som sporrar oss att fortsätta vidareutveckla verksamheten på ett positivt sätt. Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till alla kunder och inte minst våra medarbetare, säger Pia Groundstroem, vd för SEV Tidsystem AB.

 

Tillväxt gynnar fler

Utmärkelsen visar att TIL-Tid är ett stabilt företag, en pålitlig partner för våra kunder och en trygg arbetsgivare. TIL-Tid har sedan etableringen 1986 utvecklats till att idag kunna erbjuda ett ledande system för personalhantering som omfattar såväl mjuk- som hårdvaror och molntjänster.  

 

– Vår framgång bygger på att vi har utvecklat våra produkter och tjänster i nära samverkan med våra kunder och partners. Det har gett oss unika branschkunskaper som är starkt bidragande till vår tillväxt under de senaste åren. Jag ser fram emot att samarbeta nära med befintliga och nya kunder och partners, avslutar Pia Groundstroem, vd på SEV Tidsystem AB.

 

Facebook
Twitter