Vårens grundutbildningar är här!

Bli expert på TIL-Tid!

Våra grundutbildningar passar dig som antingen är nybliven TIL-Tid-administratör, eller som har lärt dig av en kollega, men behöver använda systemet mer effektivt.  Du kommer bland annat att få lära dig:

• Personalregistret – alla delar
• Anställningskontrakt och tillfälliga anställningsbevis, digital signering
• Behörigheter – funktionella och organisatoriska rättigheter
• Budget – nyckeltal, budgetanalys, utfallsrapporter
• Planering – dagsplan, veckoplan, översiktsplan
• Automatisk schemagenerering
• Tidkontotyper, såsom ”aktiviteter”
• Tillfälliga anställningar – vikariat, särskild visstid
• Larm – lagbrott, avtalsbrott och påminnelser
• Årsarbetstidsperioder
• Utskrifter
• Rapporter
• Rätta tider
• Lön

OBS! Detta är en heldagsutbildning. Lunch och fika ingår.

Läs mer och boka här! 

Facebook
Twitter